×

Algemene voorwaarden


Al onze leveringen geschieden volgens de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2010.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nummer 40507574

Een exemplaar kunt u hier downloaden.
© 2006-2024 DIVIZE b.v.