×

4-20mA calculator


Een 4-20 mA signaal kan gebruikt worden voor het doorgeven van een temperatuur, druk of andere fysieke grootheid. Het 4-20 mA signaal representeert daarbij de fysieke grootheid.

Voorbeeld:

Wanneer een 4-20mA temperatuur transmitter een bereik van 0 tot 100 graden heeft en er wordt een temperatuur van 20 graden gemeten loopt er een stroom van 7,2 mA. .

De stroom bij een bepaalde meetwaarde kan uitgerekend worden met de online 4-20mA calculator:
De 4-20mA calculator is gebaseerd op de volgende formules:

Het uitrekenen van de stroom (I) behorend bij een bepaalde meetwaarde (Pv) kan met de volgende formule:
$$ I = \frac{ I_{high} - I_{low} }{ Pv _{high} - Pv _{low} } \cdot ( Pv - Pv _{low} ) + I_{low} $$ Het uitrekenen van de meetwaarde (Pv) bij een bepaalde stroom (I) kan met de volgende formule: $$ Pv = \frac{ Pv_{high} - Pv_{low} }{ I_{high} - I_{low} } \cdot ( I - I_{low} ) + Pv_{low} $$
© Divize b.v. ; 11-7-2013 Laatste wijziging: 30-1-2022.
© 2006-2024 DIVIZE b.v.