×

Normen

Om de compatibiliteit van de mA-gevers met de aan te sluiten apparatuur te garanderen zijn deze ontworpen en getest volgens verschillende internationale normen en standaarden.

Algemene normen

De A2007 serie 4-20 mA-gevers zijn ontworpen volgens onderstaande normen:

IEC 60381-1
Analogue signals for process control systems. Part 1: Direct current signals.

ISA-50.1-1982 (R1992)
Compatibility of Analog Signals for Electronic Industrial Process Instruments

Namur NE 006
Standardised Electrical Signals and Questions relating to Engineering Technology

In deze normen worden o.a. de stroom en spanningseisen vastgelegd, alsmede de eisen m.b.t. de belasting van het mA-circuit.

EMC normen

Zoals alle industriële apparatuur moeten ook de DIVIZE mA-gevers aan de eisen voor elektromagnetische compatibiliteit voldoen. De testen zijn uitgevoerd volgens onderstaande normen.

NEN-EN-IEC 61326-1:2006/C1:2008
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1 General requirements.

Namur NE21
Electromagnetic Compatibility of Industrial Process and Laboratory Equipment.

De IEC 61326 en Namur NE 21 norm komen grotendeels overeen. Voor zover deze verschillen zijn de zwaarste eissen aangehouden. In de Namur NE21 worden nog aanvullende eisen gesteld met betrekking tot spanningsdips en voedingspanningvariaties alsmede stoorniveaus.

Aanvullende normen

De DIVIZE mA-gevers voldoen tevens aan de volgende normen:

NEN-EN-IEC 61131-2:2007
Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests

NEN-EN-IEC 61800:2005/A1:2012
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods

De 4-20mA-gevers worden vaak toegepast in combinatie met automatiseringsapparatuur zoals PLC- en DCS-systemen, ook worden de 4-20mA-gevers vaak gebruikt voor het instellen van parameters zoals snelheid en koppel bij frequentieregelaars.

Volgens de CE-richtlijnen is het niet noodzakelijk om de mA-gevers te testen volgens normen die voor frequentieregelaars, PLC- en DCS-systemen gelden. DIVIZE heeft er voor gekozen om ook de aanvullende testen welke van toepassing zijn op de A2007 mA-gevers toch uit te voeren.

CE Conformiteitsverklaring

Per productserie is een conformiteitsverklaring opgesteld.
CE conformiteitsverklaring A2007B
CE conformiteitsverklaring A2007C
CE conformiteitsverklaring A2007E
De conformiteitsverklaringen zijn eveneens te vinden op de betreffende productpagina bij de downloadsectie.

FCC Conformiteitsverklaring

Voor de A2007 serie is een FCC conformiteitsverklaring opgesteld.
FCC conformiteitsverklaring A2007
Deze conformiteitsverklaringen is eveneens te vinden op de betreffende productpagina bij de downloadsectie.

© 2006-2024 DIVIZE b.v.