×

Weersafhankelijke regeling

Weersinvloeden kunnen veel impact hebben op de effectiviteit van een brander. Met de DIVIZE A4009T zuurstofanalyser/regelaar worden deze invloeden beperkt waardoor het rendement van de brander verbeterd wordt.

Wat gebeurt er: Bij verandering in luchtdruk en luchtvochtigheid wijzigt de hoeveelheid zuurstof in een kubieke meter verbrandingslucht. Als gevolg hiervan wijzigt de zuurstof /luchtverhouding in de brander, en daardoor de effectiviteit van de brander.

Te veel brandstof t.o.v. de hoeveelheid lucht leidt tot:
 • CO en roetvorming
 • Onverbrande koolwaterstoffen in de schoorsteen
 • NOx vorming
 • Langere vlam, schade aan de ketel.
Te weinig brandstof t.o.v. de hoeveelheid lucht leidt tot:
 • CO en NOx vorming
 • Kortere vlam, lager rendement

Met een weersafhankelijke regeling kunnen deze problemen voorkomen worden. De regeling meet het restzuurstofpercentage in de rookgassen. Dit zuurstofpercentage is een maat voor de brandstof/luchtverhouding. Afhankelijk van het gemeten zuurstofpercentage wordt de verhouding tussen de lucht- en brandstofhoeveelheid automatisch gecorrigeerd door de A4009T zuurstof analyser.

De DIVIZE zuurstofanalyser is voorzien van deze regelfunctie waarmee eenvoudig een weersafhankelijke regeling gerealiseerd kan worden. De 3-puntsregelaar in de A4009T zuurstofanalyser heeft de configuratie mogelijkheid waardoor de meest effectieve brandstof/luchtverhouding gewaarborgd blijft.

Schematische weergave weersafhankelijke regeling

In het diagram hierboven staat als voorbeeld een weersafhankelijke regeling op een ketel.

Deze regeling bestaat uit 3 onderdelen:

Zuurstofsensor

(B4009S01):
De zuurstofsensor meet de hoeveelheid zuurstof in de rookgassen van de ketel. Het percentage zuurstof in de rookgassen is een maat voor de brandstof/lucht verhouding. Als er meer brandstof toegevoerd wordt, daalt het zuurstofpercentage. Bij minder brandstof stijgt het zuurstofpercentage.

Zuurstofanalyser

(A4009T):
De zuurstof analyser stuurt de zuurstofsensor aan. Op basis van het signaal van de  zuurstofsensor en het op het display ingestelde gewenste zuurstofpercentage wordt de regelklep aangestuurd. De zuurstofanalyser heeft een instelbare pauzetijd om de looptijd van de meting te corrigeren. Immers een verstelling van de regelklep zal pas na een paar seconden resulteren in een veranderend zuurstofpercentage in de rookgassen.

Regelklep:

De regelklep regelt de hoeveelheid lucht naar de brander. Deze klep wordt niet door DIVIZE geleverd. De keuze van de klep is afhankelijk van de capaciteit van de brander en het gewenste regelbereik. Wanneer de ventilator met een frequentieregeling is uitgevoerd kan ook de snelheid van de ventilator geregeld worden.

Voordelen van de DIVIZE weersafhankelijke regeling zijn:
 • Optimaal rendement van de brander.
 • Eenvoudige inbouw.
 • Toepasbaar op bestaande ketels.
© Divize b.v. ; 26-5-2013 Laatste wijziging: 14-2-2021.
Zuurstof meting producten
 1. B4009S01 Zuurstof sensor
  Zuurstof analyser sensor
 2. A4009T Zuurstof analyser
  Zuurstof Analyser
  Niet op voorraad
© 2006-2024 DIVIZE b.v.